Rogue Warrior 2009 : بازی Rogue Warrior بازی اول شخص با عناصر تاکتیکی است. در این بازی شما در نقش Dick Marcinko رهبر گروه Elite Seal Unit بازی میکنید. آنجایی که گروه شما در پی نفوذ به خطوط کره شمالی برای منهدم کردن موشکهای آنها و جلوگیری از دیگر تهدیدات وارد کره شمالی میشود. جنگ میان کره شمالی و جنوبی در گرفته است و شما پشت خطوط دشمن در کره شمالی به دام افتاده اید. با نفرات محدود, بدون هیچ پشتیبانی و با مهمات کم شما باید گروهتان را به درون مرزهای کره جنوبی برسانید بدون اینکه ارتش کره شمالی از وجود شما مطلع شوند. این سفر شما را با محیطهای بسیار متنوع کره شمالی آشنا میکند. محیطهایی که تا حالا نظیر آنها را در هیچ بازی دیگری ندیده اید.

Rogue Warrior (2009/offline/ENG/MULTI5/RePack)| PC | 3.98 Gb
Genres: Action (Shooter) / 1st Person
Developer: Zombie Studios
Language: English, German, French, Italian, Spanish
Platforms: PC

Rogue Warrior 2009

DOWNLOAD