SMS Packager: بیش از 608 عکس آماده ارسال برای استفاده در اس ام اس.حتمی تاحالا خیلی شده که از این عکسها تو اس ام اس هاتون استفاده کرده باشید.خوب فکر کنم این تعدا کافی باشه برای دادن اس ام اس. بیشتر از 608 تا عکس اس ام اس برایتون آماده کردیم که میتونید دانلود کنید و استفاده کنید.

 

DOWNLOAD:2 MB